top of page

ADOMÁNYOK

A nagylelkűség öröme

“Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (ApCsel 20:35). Szokolyán támogatjuk az őszinte szívből adakozás kultúráját. Minden ajándék hatalmas különbséget jelent a templomunk számára. Legyen az egy egyszeri adomány anyagi támogatás, rendszeres juttatás, vagy önkéntes munka, amivel közösségünkhöz hozzá tudsz járulni. Hálásak vagyunk a nagylelkűségedért és az elkötelezettségedért. 

Számlaszámunk:

Kóspallagi Római Katolikus Plébánia

10700323-70096114-55700009 

Közleménybe kérjük, írja be a befizető nevét, címét és az utalás célját (pl. önkéntes hozzájárulás, perselypénz adomány, vagy adomány). Köszönjük!

Az egyházközségi hozzájárulás (amit gyakran egyházi adónak is neveznek) egy önkéntes felajánlás, amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége (vagyis plébániája) működését. Ez nem jelent mást, mint hogy a számunkra fontos és értékes dolgokra rendszeresen áldozunk időnkből és anyagi javainkból is, kifejezésre juttatva ezzel is, hogy fontosnak tartjuk azt.

Az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely a plébánia működését lehetővé teszi. A befizetett egyházközségi hozzájárulást teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. De mire is fordítódik az így befizetett összeg? Az egyik legnagyobb kiadás a plébániánkon az ingatlanok (plébániaépület és templom) fenntartása. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni, hiszen a templom és a plébániaház fűtése, villany-, víz- és gázdíja messze meghaladja egy családi lakás vagy ház ilyen jellegű díjait. Ezen felül programok szervezésére, támogatására is fordítjuk ezeket az összegeket. A bevételekről és a kiadásokról a képviselőtestület minden évben pontos elszámolást kap a testület költségvetési ülésén.

bottom of page